Nummer13

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Supervisie

Supervisie is leren van ervaringen in je werk. Situaties en ervaringen die je bezig houden, waarvan iets te leren valt. Het is een methodisch leerproces waarin je (onder begeleiding) reflecteert en patronen ontdekt.
Je krijgt daardoor meer inzicht in jezelf en je eigen handelen en leert deze te vertalen naar nieuw professioneel handelen. Supervisie helpt om even stil te staan bij jezelf als mens en professional, waardoor je weer (meer) in je kracht komt te staan.

Mijn ervaring is dat mensen meer plezier in hun werk krijgen doordat ze zich na de supervisie krachtiger en bekwamer voelen. Dat wat belangrijk is laat zich zien en blinde vlekken verdwijnen grotendeels. Supervisie betekent jezelf ontwikkelen, meer rust krijgen in jezelf, waardoor je groeit in je werk.

Een supervisietraject bestaat uit minimaal tien sessies en kan individueel of in een kleine groep plaatsvinden.

 

Wil je meer informatie? Neem (vrijblijvend) contact op!

Nummer13

Buro voor
straathoekwerk

Vaak wordt gevraagd waar de naam ‘Nummer 13’ vandaan komt. Lambert: “Ik ben een paar keer verhuist en elke keer woonde ik weer op nummer 13. En de mensen waarmee we werken, voelen zich vaak ook een nummer 13, het ongeluksgetal.” Nummer 13 bestaat sinds 2011.

Straathoekwerk Zeewolde

Straathoekwerk Oldebroek

Jongerenwerk Oldebroek