Nummer13

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Klachtenprocedure

Nummer 13 biedt kwalitatief goede zorg en begeleiding. We selecteren onze medewerkers zorgvuldig op basis van ervaring, diploma’s, kwaliteiten, visie en passie. We stellen voortdurend alles in het werk om de mensen waar wij mee werken zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Het kan desondanks voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent, om welke reden dan ook. Wanneer dit zo is, horen we dat uiteraard graag om samen te kijken naar een oplossing en om herhaling te voorkomen. Ben je bij ons in zorg dan kun je je direct melden bij medewerkers en/of directie van Nummer 13.

Lukt het niet om tot een goede oplossing te komen of vind je het lastig dit direct te bespreken, dan kun je je melden bij een vertrouwenspersoon van Nummer 13.

Het klachtenrecht is een formeel recht voor de mensen waar wij mee werken. Dat wil zeggen dat je je klacht geldend kunt maken in een vastgestelde procedure die nader is omschreven in de klachtenregeling (deze krijg je bij start van de zorg). Van deze klachtenregeling kun je gebruik maken als je bij ons in zorg bent of gebruik maakt van een van onze diensten.

De klachtenregeling helpt ons om controle te houden op misstanden, onze dienstverlening te verbeteren en kwaliteit te waarborgen. We vinden jouw mening belangrijk en nemen dit serieus!

Nummer13

Buro voor
straathoekwerk

Vaak wordt gevraagd waar de naam ‘Nummer 13’ vandaan komt. Lambert: “Ik ben een paar keer verhuist en elke keer woonde ik weer op nummer 13. En de mensen waarmee we werken, voelen zich vaak ook een nummer 13, het ongeluksgetal.” Nummer 13 bestaat sinds 2011.

Straathoekwerk Zeewolde

Straathoekwerk Oldebroek

Jongerenwerk Oldebroek