Nummer13

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Straathoekwerk

Het woord straathoekwerker is rechtstreeks vertaald van het Engelse ‘streetcornerwork’ – is een vorm van hulpverlening aan jongeren ‘van de straat’. Een belangrijk doel van het Straathoekwerk is jongeren laten geloven in hun capaciteiten en zichzelf. Dat ze geloven dat ze op eigen benen kunnen staan en zelf lastige situaties kunnen oplossen.

Als straathoekwerkers zijn we bekend, zichtbaar en aanwezig op straat. We zijn ongeveer 50% van onze werktijd daadwerkelijk op straat of andere plekken waar jongeren zijn. We leggen gevraagd en ongevraagd contact, onderhouden contact en denken mee met wat jongeren bezig houdt.   Waar nodig houden we hen een spiegel voor. Soms een goed gesprek en soms ´alleen´ maar er zijn. Als het nodig is gaan we met hen mee naar belangrijke gesprekken met hulpverleners, justitie of school. We proberen jongeren er bij te houden, te voorkomen dat ze afglijden en in de anonimiteit verdwijnen. Jongeren die terugkomen uit een opname of detentie helpen we bij het terugkeren in de maatschappij en het opbouwen van een ´nieuw´ leven. We netwerken dus veel in de jongerenwereld en gaan aan de slag met jongeren die we zelf op straat tegenkomen.

"Er zijn dingen die ik niet met hulpverleners ‘kan’ bespreken. Het straathoekwerk kent mijn vrienden en de wereld waar ik in leef en weet wat daar gebeurd, die snapt voor welke keuzes ik soms kom te staan."

Met goed luisteren en observeren wordt al snel duidelijk wat er in groepen jongeren op straat speelt. Allereerst bouwen we een vertrouwensband op door er te zijn, door afspraken na te komen, door voorspelbaar en duidelijk te zijn. Soms gaat dat snel, maar vaak duurt dat langer. Op grond van ervaringen kunnen jongeren heel wantrouwend zijn t.o.v. hulpverleners, gemeente, politie e.a. Ook wij krijgen te maken met dit wantrouwen en kost het veel tijd en tact om dit weg te nemen.

We zijn ook betrokken bij overlastsituaties. Overlast zien wij vaak als een kans. Er is een niet wenselijke situatie en daar moet iets aan veranderen.

Het komt ook voor dat anderen het Straathoekwerk benaderen met een melding van overlast of zorgelijke situatie rond een jongere of groep. We zoeken dan uit hoe het zit, geven advies en/of gaan aan de slag met de desbetreffende groep of jongere. Waar (specialistische) hulp nodig is, kennen wij de wegen om deze in te schakelen en jongeren hieraan te verbinden.

Het straathoekwerk heeft een preventie en curatieve functie, wat inhoudt dat we zowel inzetten op het voorkomen van problemen als het oplossen van ontstane problemen voor jongeren en hun omgeving. Laagdrempeligheid, de mogelijkheid tot langdurig contact en de belofte er voor hen te zijn als dit nodig is maakt dat we problemen op kunnen lossen als het nog behapbaar is, kunnen we ervoor zorgen dat situaties niet sneller uit de hand lopen, kunnen we situaties stabiliseren en als het toch uit de hand loopt er ook staan om jongeren op te vangen. Wanneer nodig bieden we (intensieve) begeleiding om jongeren te verbinden aan school, werk, hulpverlening, schuldhulpverlening etc. 

"Ik weet zeker dat als er iets ergs gebeurd en ik bel de straathoekwerker, ook al is het midden in de nacht, dan komt ze gelijk. Niet dat dat vaak is gebeurd, maar ik weet dat gewoon."

Nummer13

Buro voor
straathoekwerk

Vaak wordt gevraagd waar de naam ‘Nummer 13’ vandaan komt. Lambert: “Ik ben een paar keer verhuist en elke keer woonde ik weer op nummer 13. En de mensen waarmee we werken, voelen zich vaak ook een nummer 13, het ongeluksgetal.” Nummer 13 bestaat sinds 2011.

Straathoekwerk Zeewolde

Straathoekwerk Oldebroek

Jongerenwerk Oldebroek