Nummer13

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Ambulant Jongerenwerk

Het jongerenwerk richt zich op de persoonlijke en sociale ontwikkeling van jongeren. Door middel van het organiseren van activiteiten met en voor jongeren wordt ingezet op talentontwikkeling, zelfontplooiing en het vergroten van vaardigheden. Het ervaren van succes is een belangrijke factor en draagt bij aan het toekomstperspectief van jongeren.

Het jongerenwerk is actief in de wijk en op scholen. Samen met jongeren, ouders, buurt, scholen, bedrijven en andere instanties werkt zij samen en organiseert activiteiten die de sociale cohesie versterken en verbinden. 

Waar straathoekwerk meer gericht is op hulpverlening en justitie, heeft het jongerenwerk binnen Nummer 13 een meer pedagogische insteek om jongeren te helpen opgroeien en zich positief te ontwikkelen. Als er een behoefte aan hulpverlening wordt gesignaleerd, kan het straathoekwerk of een andere partij ingeschakeld worden.

"Voor mij is Tienerhonk in Oldebroek elke week iets om naar uit te kijken, gewoon omdat je met veel mensen bent rond je leeftijd en je allemaal dingen doet met hun en het is altijd gezellig."

Nummer13

Buro voor
straathoekwerk

Vaak wordt gevraagd waar de naam ‘Nummer 13’ vandaan komt. Lambert: “Ik ben een paar keer verhuist en elke keer woonde ik weer op nummer 13. En de mensen waarmee we werken, voelen zich vaak ook een nummer 13, het ongeluksgetal.” Nummer 13 bestaat sinds 2011.

Straathoekwerk Zeewolde

Straathoekwerk Oldebroek

Jongerenwerk Oldebroek