Nummer13

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Supervisie & Coaching

Nummer 13 biedt supervisie- en coaching trajecten aan voor (beginnende) hulpverleners om de kwaliteit van zorg, expertise en deskundigheid te bevorderen. De persoonlijke en professionele ontwikkeling van werkers staat hier centraal.

Daarbij bieden we ook begeleide intervisie aan. Intervisie heeft als doel om de kwaliteit van het werk te verbeteren. Hierin ga je als team aan de slag met casuïstiek en stimuleren we het professioneel leervermogen en ligt de focus op ontwikkeling zowel professioneel als persoonlijk. 

Supervisie is, kort gezegd, het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. Je krijgt meer inzicht in je eigen handelen en leert dit duurzaam te verbeteren. Dit kan individueel, maar ook in groepsverband (max. 4 personen), met een minimum van 10 zittingen.

De coachingstrajecten zijn (vaak) gericht op een specifieke vraag en duurt zo lang of kort als nodig.

Wil je je als professioneel ontwikkelen in je vak en ben je benieuwd naar de opties en mogelijkheden met betrekking tot coaching, supervisie en/of intervisie, neem dan contact op!

Marin Jongetjes
m.jongetjes@nummer-13.nl
0614492877

Onze supervisor is uiteraard bij LVSC geregistreerd en voldoet aan de opleidingseisen en kwaliteitscriteria die gehanteerd worden.

"Als ik terugkijk naar het begin van mijn traject en waar ik nu sta, na de gesprekken, dan heb ik hele grote stappen gemaakt. Zonder deze gesprekken had het misschien nog wel tien keer zo lang kunnen duren om te staan waar ik nu sta. Daar ben ik erg dankbaar voor!"

Nummer13

Buro voor
straathoekwerk

Vaak wordt gevraagd waar de naam ‘Nummer 13’ vandaan komt. Lambert: “Ik ben een paar keer verhuist en elke keer woonde ik weer op nummer 13. En de mensen waarmee we werken, voelen zich vaak ook een nummer 13, het ongeluksgetal.” Nummer 13 bestaat sinds 2011.

Straathoekwerk Zeewolde

Straathoekwerk Oldebroek

Jongerenwerk Oldebroek