Straathoekwerk

Straathoekwerk – het woord straathoekwerker is rechtstreeks vertaald van het Engelse ‘streetcornerwork’ – is een vorm van hulpverlening aan jongeren ‘van de straat’. Een belangrijk doel van het Straathoekwerk is jongeren laten geloven in hun capaciteiten en zichzelf. Dat ze geloven dat ze op eigen benen kunnen staan en zelf lastige situaties kunnen oplossen.

Als straathoekwerkers zijn we bekend, zichtbaar en aanwezig op straat. We leggen contact, onderhouden contact en denken mee met wat jongeren bezig houdt. Waar nodig houden we hen een spiegel voor. Soms een goed gesprek en soms ´alleen´ maar er zijn. Als het nodig is gaan we met hen mee naar belangrijke gesprekken met hulpverleners, justitie of school. We proberen jongeren er bij te houden, te voorkomen dat ze afglijden en in de anonimiteit verdwijnen. Jongeren die terugkomen uit een opname of detentie helpen we bij het terugkeren in de maatschapij en het opbouwen van een ´nieuw´ leven.

Ook in opdracht
We worden regelmatig gebeld door het Centrum Jeugd en Gezin, Leerplichtzaken of het Sociaal Wijkteam. Bijvoorbeeld als er een situatie is met een jongere die vastloopt in het onderwijs. De leerplichtambtenaar maakt zich zorgen en zoekt contact met ons. Wanneer het om een jongere gaat die we kennen, kunnen we afspreken dat wij contact gaan leggen met de jongere en inventariseren wat er aan de hand is.  Wij gaan ´naast’ de jongere staan en komen op voor zijn of haar belangen. Op het moment dat ouders/familie in beeld komen, bekijken we – om belangenverstrengeling te voorkomen – of we een maatschappelijk werker kunnen inschakelen om hen te begeleiden. 

Het komt ook voor dat de politie ons benadert met een melding van overlast of zorgelijke situatie rond een jongere. We zoeken dan uit hoe het zit en gaan aan de slag met de desbetreffende groep of jongere. Waar specialistische hulp nodig is, kennen wij de wegen om deze in te schakelen.