Veldwerk

Als straathoekwerker zijn we ongeveer 50% van onze werktijd daadwerkelijk op straat. We passen onze werktijden aan om zoveel mogelijk met jongeren in contact te komen. We netwerken veel in de jongerenwereld en gaan aan de slag met jongeren die we zelf op straat tegenkomen. We zoeken ze op daar waar ze zijn. Met goed luisteren en observeren wordt al snel duidelijk wat er in groepen jongeren op straat speelt. Wie zitten in het vage criminele circuit, wie ruit de boel op, wie zijn de positieve figuren, wie zijn de leiders?  Allereerst bouwen we een vertrouwensband op door er te zijn, door afspraken na te komen, door voorspelbaar en duidelijk te zijn. Soms gaat dat snel, maar vaak duurt dat langer. Op grond van ervaringen kunnen jongeren heel wantrouwend zijn t.o.v. hulpverleners, gemeente, politie e.a. Ook wij krijgen te maken met dit wantrouwen en kost het veel tijd en tact om dit weg te nemen. We zijn ook betrokken bij overlastsituaties wanneer jongeren de buurt of het winkelcentrum tiranniseren. Overlast zien wij vaak als een kans. Er is een niet wenselijke situatie en daar moet iets aan veranderen. In gesprek met jongeren en omgeving zoeken we naar oplossingen.   

Preventief
Van het op straat aanwezig zijn gaat een preventieve werking uit. Jongeren moeten rekening houden met onze aanwezigheid. We hebben het met hen over hun gedrag en de consequenties daarvan. We bespreken met hen hoe zij een positieve bijdrage kunnen leveren en wat hun wensen zijn. We signaleren ontwikkelingen en trends als het gaat om middelengebruik. Dit bespreken we met de jongeren en indien nodig zoeken we contact met preventiewerkers.