Jongerenwerk

Het jongerenwerk richt zich op de persoonlijke en sociale ontwikkeling van jongeren. Door middel van het organiseren van activiteiten met en voor jongeren wordt ingezet op talentontwikkeling, zelfontplooiing en het vergroten van vaardigheden. het ervaren van succes is een belangrijke factoren draagt bij aan het toekomstperspectief van jongeren.

Het jongerenwerk is aktief in de wijk. Samen met jongeren, ouders, buurt, scholen, bedrijven en andere instanties werkt zij samen en organiseert activiteiten die de sociale cohesie versterken en verbinden. 

Waar straathoekwerk meer gericht is op hulpverlening en justitie, heeft het jongerenwerk binnen Nummer13 een meer pedagogische insteek om jongeren te helpen opgroeien en zich positief te ontwikkelen. Als er een behoefte aan hulpverlening wordt gesignaleerd, kan straathoekwerk ingeschakeld worden.